ReadyPlanet.com


ข้อมูลการบัญชีมีประโยชน์ต่อ บุคคลภายนอกกิจการ อย่างไร ?


 ช่วยผู้ถือหุ้นใช้ประเมินความสามารถของกิจการ
ผู้ลงทุนและผู้บริหาร ผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นต้องการใช้ข้อมูลที่จะช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล ผู้เป็นเจ้าของทุนต้องการทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจ ซื้อ-ขาย หรือถือเงินลงทุน ต่อผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของกิจการ

inflowaccount.co.th/external-auditing-service/ผู้ตั้งกระทู้ ยน :: วันที่ลงประกาศ 2022-07-31 15:50:47


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลJirapa Accounting Office Company Limited, Bangkok, Thailand Copyright © 2010 All Rights Reserved.